Özel Satış Ekibi

Satışlarını Artırarak İşini Büyütmek İsteyen Şirketlerin Güçlü Çözüm Ortağı: Coorbiz

İşletmeniz yeni bir girişim de olsa, kökleşmiş bir organizasyon yapısına sahip kurumsal bir şirket de olsa, ürün ve hizmetlerinizi doğru ve etkin bir şekilde alıcıları ile buluşturabilmek, hızlı, güçlü ve dinamik bir satış ekibine sahip olmanızı gerektiriyor. Konusunda uzman bir satış ekibini kurmak ve gerektiğinde bu ekibi hızlı bir şekilde büyütebilmek, yeni girişimlerde olduğu kadar, kurumsal şirketlerde de her zaman çok kolay olmayabiliyor.

Coorbiz olarak “Özel Satış Ekibi” hizmetimiz kapsamında satış ekibi ihtiyaçlarınızı analiz ediyor ve aradığınız özelliklerdeki yeni satış ekibinizi sizin adınıza kuruyor ve yönetiyoruz. Sunduğumuz bu hizmet bir insan kaynakları, işe alım veya sözleşmeli eleman servisinden çok daha fazlası. Satış ekibinizi, doğru yetkinliklere sahip adaylardan oluşturuyor, çeşitli eğitim programları ile satış yetkinliklerini geliştiriyor ve kurumsal yönetim standartlarınız doğrultusunda performans takiplerini gerçekleştirerek sizin adınıza yönetiyoruz.

Hizmetimizin Avantajları

Coorbiz'de Faydalanabileceğiniz Ek Hizmetler

Satış ve Pazarlama

Çoklu Kanallar

Destek Hizmetler

Şirketinizde Dış Kaynak (Outsource) Satış ve Pazarlama Ekibine Neden İhtiyaç Var ?

Yakın zamana kadar, müşterilerine sunduğu ürün ve/veya hizmet satışlarını artırmaya ihtiyaç duyan çoğu şirket kendi çözümlerini kendileri geliştirme eğilimindeydi. Ya özel bir satış ve pazarlama ekibi istihdam ettiler ya da mevcut bir çalışana birden fazla görev yükleme yoluna gittiler. Onları çalıştırmak için katlanılan birçok işgücü, zaman, eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin sonunda elde edilen sonuçlar genellikle maliyetli, tutarsız ya da dengesizdi. Ancak günümüzde bunun çok ekonomik, verimli ve karlı bir çözümü var : Coorbiz !

Şirketlerde Dış Kaynak İhtiyaçları Arasında Satış ve Pazarlamanın Yeri

Bugünlerde şirketler çağrı merkezi, insan kaynakları, muhasebe, müşteri hizmetleri, vb pekçok kritik fonksiyon için dış kaynak kullanıyor, Bu listede şirketlerin lokomotif organı satış ve pazarlama da artık başı çekmeye başladı…

Şirketler günden güne satış ve pazarlama ekipleri için dış kaynak kullanmanın kendileri için faydalarını daha net görüyor. Bunu yapmak, onların daha yüksek kalitede bir profesyonel ekibe erişmelerini sağlıyor, bir iç departman oluşturma yükünü ortadan kaldırıyor ve onlara tek bir noktadan tüm temel ve alt fonksiyonları yönetme olanağı sunuyor.

Satış ve Pazarlama Çalışma Prensipleri

Günümüzde nitelikli bir satış ve pazarlama ekibinin kullanılması en düşük maliyetler ile en yüksek sonuçları almanın temel yolu. Web trafiğinin önemli ölçüde artması, ek yükü azaltması ve satış ekibine aktarılan satış fırsatları olumlu şeylerdir, ancak tek başına yeterli değildir.

Çoğu zaman, satış ve pazarlamanın birlikte uyumlu çalışması ya da başarılı sonuçlar üretmesi zor olabiliyor. Satışçılar, pazarlamacıların doğru müşteriye ulaşamadığı, doğru mesaj veremediği ve yeterli data/kaynak sağlayamadığından şikayetçi; Pazarlamacılar ise satışçılardan kaynak yaratma ve ürünleri parlatma tarafında yeterli bilgi ve geri besleme alamadıklarından şikayet ediyor.

En iyi çözüm hem satış hem de pazarlamayı aynı potada birleştirerek dış kaynak kullanmakta yatıyor. Bunun nedeni, basitçe, bu hizmeti sunan başarılı kurumların, talep ve gelir kaynağını tek bir satış/pazarlama işlevi olarak ele alması ve eşit önemde her iki fonksiyonu da içeren, birlikte iletişim kuran ve aynı yöne bakıp aynı dili konuşan ekipler kurmasıdır.

Satış ve Pazarlama Dış Kaynak Kullanmanın Faydaları

Düşük Maliyet ve Risk

Yanlış işe alımlar, eğitim maliyetleri, personel verimsizlikleri, hatalı insan ve performans yönetimi uygulamaları, operasyonel verimsizlikler vb pek çok başlığın kar/zarar tablolarına negatif etkisi oldukça yüksektir. Bunun yerine dışarıdan çalışacağınız deneyimli ve güvenilir bir ekibe sahip olmak operasyonel verimsizlik riskini hafifletir ve içeriden bir satış ve pazarlama yönetimi kurma ve ekip oluşturulmasından doğacak maliyet etkisini büyük ölçüde azaltır.

Hızlı ve Etkili Yönetim

Dış Kaynak satış ve pazarlama hizmetleri veren Coorbiz bu hizmetleri daha önce birçok kez vermiş olup Coorbiz’deki ekipler geçmişte birçok sektörde birçok şirketle birlikte çalışmış olmanın verdiği deneyimler ile doğrudan doğruya şirketlere fayda sağlayacak en iyi ve en hızlı uygulamaları geliştirmişlerdir. Bir şirketin bu fonksiyonları kendi içinden üretmesi mümkün gibi görünse de, bunu gerçekleştirmek çok uzun zaman, maliyet ve devamlılık gerektirir. Üstelik içerden yetişen yetkili kişi/kişiler için şirketten ayrılma riski şirketleri tehdit eden ayrı bir tehlikedir.

Etkin Müşteri Deneyimi

Müşteri eğilimleri ve değişen müşteri ihtiyaçlarını doğru tespit etmek şirketlerin büyümeleri için temel anahtarlardan biridir. Bu noktada Dış Kaynak satış ve pazarlama yönetimi devreye girerek müşteri tabanını genişletmeye yönelik strateji geliştirir ve yönetir. Müşteriler ile güçlü ve uzun soluklu ilişki kurmaya yönelik aksiyonlar oluşturarak şirketler için kalıcı ve sadık kitleler oluşturur.

Zaman Tasarrufu

Verimliliğin zirvesindeki profesyonel bir satış ve pazarlama ekibine sahip olmak sonuçların görülme süresini ciddi bir şekilde azaltır ve şirket içindeki diğer ekip üyelerinin ürün ve hizmetle ilgili yaptıkları asıl işlere odaklanmasına olanak tanır.

Geleceğe Yatırım

Doğru tedarik edilen dış kaynak yönetimi ve ekibi, şirkete aktarılabilen ve devredilebilecek bir satış ve pazarlama platformu inşa edecektir. Bu yolla Şirketler satış ve pazarlama başarısının temelini gelecek yıllar için de kullanacaktır.

İstikrar

Gittikçe rekabetçi olan piyasa ve pazar koşullarında, tecrübeli, oturmuş bir satış ve pazarlama yönetimi, özellikle işten ayrılarak organizasyonunuzu istikrarsız hale getiren personelin olumsuz etkisini minimuma indirger. Yetenekleri bulur, geliştirir ve uzun süreli çalışma ortamı yaratır.

Etkili Veri Yönetimi

Gerçekçi hedeflemeler, pazar analizleri, etkili performans takip, büyüme tahminleri, satış rakamları vb bilgi ve uygulamaları doğru periyodlarda doğru yorumlamanın ve doğru kullanmanın tüm şirketler için kritik önem taşıdığı günümüzde, ‘Etkili ve Tecrübeli Satış & Pazarlama Yönetimi oluşturmak son derece maliyetlidir, bu kişiler yüksek talep görür ve bulunmaları zordur.

Çalışan Gelişimi

Dış kaynak satış ve pazarlama yönetimi, şirketinizin çalışanlarına ne tip görev ve sorumluluklar üstleneceklerini öğretmek için etkili bir yöntemdir. Bu sayede diğer çalışanlara şirket içi satış/pazarlama yetkinlikleri oluşturmak için inşa edilen sistemleri nasıl kullanabileceklerini öğretebilir.

Doğru Büyüme

Start-Up’lar ve KOBİ’ler başlangıçta doğaları gereği düşük ölçekte finanse edilmişlerdir ve yeterli personelden yoksundurlar. Dış kaynaklı bir satış ve pazarlama ekibiyle çalışmak, onların başarılı satış ve pazarlama planlarını hızlı bir şekilde bir araya getirme ve yürütme konusunda etkili bir çözüm sağlar.

Online Başvuru

Ürün ve hizmetlerinizin satışını gerçekleştirecek, firmanıza özel bir satış ekibine ihtiyacınız varsa Coorbiz’e gelin. İhtiyacınıza yönelik ekibinizi kuralım, eğitelim ve sizin adınıza yönetelim.

Web sitemizde çerez teknolojisini kullanıyoruz. Çerez kullanımımız hakkında detaylı bilgiye ve web sitemizi ziyaretiniz sırasında çerez kullanımımızı nasıl kapatabileceğinize dair yönlendirmelere “Çerez Politikası” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.